De brouwers van morgen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nederland telt op dit moment 8 grote- en middelgrote brouwerijen en meer dan 100 kleine brouwerijen. Vertegenwoordigers van de 8 grote brouwerijen, die verenigd zijn in de ‘Nederlandse Brouwers’ komen aan het woord in de onlangs verschenen publicatie ‘De brouwers van morgen’.

De inspanningen en resultaten van deze brouwerijen worden in vogelvlucht en op een onderhoudende manier verwoord. Centrale thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, water-, energie- en klimaatbeheer, het belang van alcoholvrij bier passeren de revue. Het is verheugend om vast te stellen hoe deze onderwerpen in het beleid verankerd zijn. Diverse belangenorganisaties op het gebied van bier verwoorden hun inzet rondom verantwoord alcoholgebruik, bier en gezondheid, duurzaam materiaalgebruik zoals kunststofpallets en de betekenis van de nieuwe drank- en horecawet. De bekende trendwatcher op het gebied van de horeca Hans Steenbergen (‘bier mag wel verhipt worden’), laat zijn gedachten gaan over de ontwikkeling van de dorstige mens naar de proevende mens. Ook enkele belangrijke organisatoren van het evenement ‘Week van het Nederlandse bier’ geven hun visie op de betekenis van deze week voor het Nederlandse bier en het bevorderen van de biercultuur. De goed gekozen titel ‘Van graan tot kraan’ wijst de lezer de weg vanaf het telen van brouwgerst naar het genieten van bier’.

De publicatie wordt afgesloten met een rondetafelgesprek waarin vier deskundigen van de Werkgroep duurzaamheid, ingesteld door de Nederlandse Brouwers met elkaar in gesprek zijn.

Kortom, een zeer lezenswaardige publicatie over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, die vanuit de grote brouwers perspectief biedt voor uitdagingen op weg naar een mooie toekomst voor het Nederlandse bier. Deze publicatie is in opdracht van de Nederlandse Brouwers samengesteld door Birdy Publishing van Fedor Vogel, tevens uitgever van het blad Bier! Magazine. Voor informatie: www.nederlandsebrouwers.nl

Han Hidalgo