De Bierrevolutie

“Ontwikkelingen gaan zo snel dat iedere publicatie met encyclopedische pretenties bij verschijnen al achterhaald is. Deze publicatie biedt daarom een selectie”, aldus Edo Dijksterhuis en Jan Willem Kaldenbach in het voorwoord van hun publicatie ‘De Bierrevolutie’.

Waar Marco Daane is opgehouden met zijn interessante publicatie over de Nederlandse biergeschiedenis (Bier in Nederland. Een biografie), besteden Edo Dijksterhuis en Jan Willem Kaldenbach aandacht aan de recente explosieve groei van kleine brouwerijen. De auteurs presenteren een dwarsdoorsnede van brouwend Nederland, een verzameling van kleine brouwerijen, die ze met veel foto’s portretteren.

De publicatie start met het inleidende hoofdstuk ‘Van broodsoep tot craft beer’. De auteurs hebben zich in grote lijnen laten inspireren door de publicatie ‘Van brood tot Brood. Bier in de beeldende kunst door de eeuwen heen’ van Henri Reuchlin. Edo en Jan Willem plaatsen de spectaculaire groei van kleine brouwerijen tegen de achtergrond van onder meer de kredietcrisis die zich vanaf 2007 aftekende (‘economische tegenspoed stimuleert innovatie en het nemen van risico dat anders niet zou worden genomen’ ) en een cultuuromslag. Deze cultuuromslag kenmerkt zich volgens hen in een steeds toenemende aandacht voor bijvoorbeeld de lobby voor biologisch voedsel, ‘vergeten groenten’ en speciale aandacht van markten voor lokale goederen. Steeds meer mensen willen voedsel en drank kopen, ondersteund door meer persoonlijke aandacht en betrokkenheid en met een verhaal waar het vandaan komt. Deze onderwerpen zouden zich bij uitstek lenen voor een meer omvattende analyse van de spectaculaire groei, maar dit is niet de doelstelling van Edo en Jan Willem geweest. Waar Edo en Jan Willem (voorlopig) eindigen, kan misschien tot een volgende publicatie leiden. De meeste geportretteerde kleine brouwerijen spelen met enthousiasme, vakmanschap, toewijding en collegialiteit hierop in. Collegialiteit komt tot uitdrukking in de onderlinge hulpbereidheid, bijvoorbeeld in de vorm van vele ‘collaboration brews’ en ‘tap take overs’.

De brouwerijen worden vervolgens alfabetisch geportretteerd, te beginnen met De 3 Horne tot brouwerij ’t IJ. De bezoeken en gevoerde gesprekken geven een beeld van de ervaring en beleving van de auteurs. Sommige brouwerijen zoals bijvoorbeeld De Drie Ringen, Duits & Lauret, Frontaal, Homeland, Jopen, Kaapse Brouwers, Klein Duimpje, Kompaan, Maximus, Noordt, De Molen, ’t IJ, Oedipus, Oersoep, De Prael, Het Uiltje krijgen iets meer aandacht. Dit is ook niet verwonderlijk gelet op hun gevarieerde assortiment en hun reputatie bij zeer veel bierliefhebbers.

De publicatie wordt afgesloten met een opsomming van 15 cafés/proeflokalen, die een belangrijke rol spelen in het vakkundig presenteren van de vele smakelijke bieren van de kleine brouwers aan het grotere publiek. In deze opsomming gaat het ook om een selectie van de auteurs. Ze hadden in dit verband misschien ook kunnen verwijzen naar de speciale gids van de Alliantie van Biertapperijen (ABT), waarin meer dan 40 bijzondere biercafés zijn beschreven.

“Alleen de sterkste brouwers die het meest overtuigd zijn van zichzelf en hun bier, zullen overleven. Met hun smaak en hun verhaal hebben ze een publiek aan zich weten te binden”, aldus Edo en jan Willem in hun slotbeschouwing. Over enkele jaren zal pas blijken welke (duurzame) blijvers er zullen zijn. Hieraan wil ik graag toevoegen, laten we vooral genieten van de smaakrijkdom van de meeste bieren, de verhalen eromheen en het enthousiasme en de toewijding van de vele kleine brouwers. Edo en Jan Willem nemen vanuit hun beleving, de lezer op een onderhoudende manier mee in hun reis langs een selectie van kleine brouwerijen en cafés/proeflokalen.

Edo Dijksterhuis, Jan Willem Kaldenbach: De Bierrevolutie. Houten, 2017 Uitgeverij Terra Lannoo   Gebonden editie 272 pag. ISBN 9789089896971 Prijs 24,99

Han Hidalgo