Brouwerijengids Nederland wijst de weg naar grote en kleine brouwerijen

Naast de 8 grote brouwerijen die deel uitmaken van de ‘Nederlandse Brouwers’ (NB), telt Nederland meer dan 100 kleine brouwerijen. Het merendeel is lid van het ‘Klein Brouwerij Collectief’ (KBC) en de overige vrij kleine brouwerijen opereren onafhankelijk.

De 123 brouwerijen worden op overzichtelijke wijze geportretteerd in de onlangs verschenen ‘Brouwerijengids Nederland’. De ontdekkingstocht start bij brouwerij De 3 Horne van Jef Groothuis in Kaatsheuvel en eindigt bij brouwerij Zeeburg in Amsterdam. Inmiddels zijn weer een paar kleine brouwerijen afgevallen en bijgekomen.

Na een beknopte (historische) schets van de brouwerij worden het assortiment, de mogelijkheden tot brouwerijbezoek en rondleidingen, de bezoektijden en de prijs vermeld. Voorzover bekend worden de websites genoemd. De beschrijving van het assortiment bevat geen proefnotities en kenmerken van de bieren, maar  beperkt zich tot een opsomming van de bieren. Aan het einde van de gids is een overzicht  van de geografische ligging van alle geportretteerde brouwerijen opgenomen. De gids vermeldt ook enkele interessante websites over bier in Nederland. Kortom een handige wegwijzer om het gevarieerde bierlandschap van Nederland te gaan ontdekken en beter te leren waarderen.

Het initiatief voor deze gids is eertjds genomen door de helaas overleden Harry van de Wiel van stadsbrouwerij De Pelgrim en Jan-Willem Fukink van het ‘Klein Brouweri Collectief’, die een gids van de kleine brouwerijen wilden samenstellen. Toen dit ter ore kwam van Fedor Vogel, uitgever van het in Nederland bekende glossy tijdschrift BIER!, stelde Fedor voor om een meer omvattende gids te maken waarin ook de 8 grote Nederlandse brouwerijen en de veelal vrij kleine oanafhankelijke brouwerijen vertegenwoordigd zijn.

De gids is dan ook van harte welkom geheten door de huidige voorzitters van de ‘Nederlandse Brouwers’ en het ‘Klein Brouwerij Collectief’, die lovende woorden hadden voor de totstandkoming van deze gids en de aandacht voor het Nederlandse bier.

Het eerste exemplaar van deze gids is tijdens een sfeervolle bijeenkomst in het historisch pand van brouwerij De Pelgrim aan Ineke van de Wiel, de echtegenote van de helaas zo jong overleden Harry door Fedor Vogel overhandigd. Fedor vertelde dat van de eerste oplage van 10.000 exemplaren inmiddels 7000 zijn verkocht. Het is de bedoeling dat de gids op gezette tijden zal worden geactualiseerd.

Voor de verschijning van deze handige gids zijn in de afgelopen jaren overzichten van onder meer Peter van der Arend (‘Nederlandse bierbrouwerijen’), IJdo Bosma (‘Biercultuur in Nederland’) en  ‘Kaart van de Nederlandse bieren’ (De Bierverbinding) verschenen, die op hun manier de Nederlandse brouwerijen in kaart hebben gebracht.

Brouwerijengids Nederland. Ridderkerk, 2012. Birdy Publishing bv 143 pag. ISBN 9 789 789491056 Prijs: 3.95.

Te bestellen bij Birdy Publishing www.biermagazine.nl, exclusief verzendkosten voor België en Nederland.