Brouwerijengids Nederland 2013

Nederland telde aan het begin van 2012 ruim 120 grote en kleine brouwerijen. Op dit moment zijn er maar liefst 165 brouwerijen, die staan beschreven in de onlangs verschenen publicatie Brouwerijengids Nederland 2013. De brouwerijen zijn in deze zeer overzichtelijke wegwijzer op alfabetische volgorde gerangschikt en we starten bij De 3 Horne in Kaatsheuvel en eindigen met brouwerij Zeeburg in Amsterdam. Naast een vermelding van het adres, de website, het assortiment en de brouwer(s), wordt ook aangegeven of de brouwerij zelf brouwt of dat het brouwen wordt uitbesteed aan meestal een grotere brouwerij. Ook de mogelijkheid tot bezoek aan de brouwerij is in de opsomming van gegevens opgenomen. De beschrijvingen bevatten een beknopte historische schets van het ontstaan en de ontwikkeling van de brouwerij. In een oogopslag zien we dat de meeste brouwerijen gevestigd zijn in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. Kortom een bijzonder handzame en aan te bevelen gids om vooral de kleine brouwerijen en hun bieren te ontdekken. Deze gids is uitgegeven door het bekende biertijdschrift BIER! Magazine. De gids kost 4.95, exclusief verzendkosten ad. 2.95 voor het binnenland en 4.85 voor het buitenland. Informatie: www.biermagazine.nl

Han Hidalgo